U3 | Prožnost

7. Trienale sodobne umetnosti v Sloveniji, +MSUM, Ljubljana

20.6. – 29.9.2013

Na 7. Trienalu sodobne umetnosti v Sloveniji so izpostavljene skupnostne, umeščene, participatorne, performativne, arhitekturne, družbene, državljanske in druge diskurzivne prakse.

Več na: MG+MSUM