Priznanje Riharda Jakopiča


12.4.2017, Moderna galerija, Ljubljana

Letošnji dobitnik nagrade je akademski slikar izr. profesor na ALUO v Ljubljani Marjan Gumilar. Prejemnika priznanj Riharda Jakopiča za posebne projekte ter dosežke na področju likovne umetnosti sta akademski kipar Tomaž Furlan in multidisciplinarna umetnica Tanja Lažetič.

Ustanovitelji nagrade (1969) so ZDSLU, UL ALUO in Moderna galerija, pozneje se jim je pridružilo tudi Slovensko društvo likovnih kritikov. Nagrada je posvečena slikarju, impresionistu, Rihardu Jakopiču (1869–1943), ki je bil osrednja osebnost slovenskega slikarstva v prvi polovici 20. stoletja. Denarna sredstva za nagrado vsako leto zagotovi Ministrstvo za kulturo. Odbor so letos sestavljali likovna kritičarka Edita Filo, predstavnica Slovenskega društva likovnih kritikov, kustos v Moderni galeriji dr. Marko Jenko, izr. prof. mag. Žiga Kariž kot predstavnik UL ALUO in akademski slikar Robert Lozar kot predstavnik ZDSLU. Predsednica odbora je bila predstavnica SDLK Edita Filo.

Več na Moderna galerija