Foto: Matevž Paternoster
Foto: Kiblix

Ljubljana, 2014
Železo, les
300x200x16 cm
V lasti umetnika

WEAR XVIII

Tokrat sem se od videoperformansa v celoti poslovil. Pobudo je prevzelo interaktivno igrišče. Gledalce sem povabil, da se čez Wear XVIII sprehodijo. Površina ležeče konstrukcije je zgrajena tako, da sprehod preko nje povzroča nemalo hrupa, spretnejši gledalec pa se lahko na delu še malo poziba. Površina je sestavljena iz avtomobilske pločevine. Preizkusil sem pogosto skrito željo, da bi se sprehodil preko avtomobilskega pokrova. Skupaj s podobno transgresivno idejo hoje po umetnini se delo sprašuje o odnosu med gledalcem in umetnino, pa tudi o nedotakljivosti umetnine in vrednosti uporabljenega materiala.