Photo: Jaka Babnik, Galerije Božidar Jakac archive

Ljubljana, 2021
Beton
160x50x120 cm x 2
V lasti umetnika

OSLA

Dva osla v naravni velikosti sta izdelana iz barvnega betona in barvnih kamenčkov. Osla sta pač osla in ne na sebi ne nosita metaforične ali metonimične vsebine, razen če ju sistem prepoznave umetniškega dela zahteva. V tem primeru je to prepuščeno gledalcu.