Lupina

Lupina

Forma Viva, Galerija Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki, 2023

 

Forma Viva je zagotovo zanimiv koncept umetniškega ustvarjanja. Kreativnost, ki jo spodbuja simpozijsko ustvarjanje, definirano s časom in lokalnimi sredstvi, spodbuja širok spekter idejnih rešitev, delovnih potencialov in ustvarjalnih izkušenj. Razlog za udeležbo na simpoziju sem poiskal predvsem v premisleku o Forma Vivi kot celoti. Pogled na množico umetniških rešitev različnih avtorjev, ki so posejane po okoliških parkih in poljih je nekakšen pregled družbenih zapisov skozi čas in prostor. Materializirati razmislek, kritiko in sodobno artikulacijo lesene skulpture se je zdel zadosten razlog. Upam, da bo delo Lupina prinesel kontinuiteto spremembe v tem zgodovinskem zapisu umetniških intervencij.

Delo Lupina je drevo že od začetka in bo drevo tudi ostalo. Ne zanima me, kako ga preoblikovati in transformirati v novo, neprepoznavno formo z umetnikovim podpisom. Estetika naravnega je kompleksno idealna. Zanima me notranjost substance, njeno trajanje in minevanje. Zato sem ta velik hlod, ostanek še večjega drevesa prepolovil, izdolbel in zapolnil z umetnim materialom. Materialom, ki postaja veznik civilizacije – betonom. Tako je njegova notranjost trajna, lupina drevesa pa je prepuščena času in silam narave. Razpadanje in odsotnost lesene lupine, ki ga bo prinesla narava bo razkrila umetno jedro, konstrukt spomina na drevo in antropogeno naravo ohranjanja.

 

Več o Forma Vivi na: Galerija Božidar Jakac

 

Izbor medijskih odzivov

Suzana Vahtarič: Tomaž Furlan se poigrava s pomembnim konceptom Forme vive, Alem Korkut bo pristopil konstruktivistično, ARS, RTV Slo

Pia Prezelj: Spodbujanje kiparske misli in ustvarjalnosti, Delo

Dragana Stanković: Forma viva: Les bo propadel, jedro pa bo ostalo, Dnevnik